Obsah:

Sioux County, IA Štatistika Bývania
Sioux County, IA Štatistika Bývania

Video: Sioux County, IA Štatistika Bývania

Video: Sioux County, IA Štatistika Bývania
Video: Sioux County, Iowa Sheriff drone highlight video 2023, Jún
Anonim

Sioux County iowa dp 4 profil vybraných charakteristík bývania

predmet

číslo percento
Celková bytová jednotka 11260 100.0
ŠTRUKTÚRY JEDNOTIEK
1 jednotka, oddelená 9348 83.0
1 jednotka, pripojená 233 2.1
2 jednotky 204 1.8
3 alebo 4 jednotky 450 4.0
5 až 9 jednotiek 227 2.0
10 až 19 jednotiek 160 1.4
20 alebo viac jednotiek 129 1.1
Mobilný dom 509 4.5
Loď, RV, dodávka atď. 0 0.0
ROČNÁ ŠTRUKTÚRA
1999 až marec 2000 148 1.3
1995 až 1998 519 4.6
1990 až 1994 715 6.3
1980 až 1989 881 7.8
1970 až 1979 1961 17.4
1960 až 1969 1390 12.3
1940 až 1959 2049 18.2
1939 alebo skôr 3597 31.9
IZBY
1 izba 53 0,5
2 izby 268 2.4
3 izby 615 5.5
4 izby 1327 11.8
5 izieb 1674 14.9
6 izieb 2067 18.4
7 izieb 1814 16.1
8 izieb 1624 14.4
9 alebo viac izieb 1818 16.1
Medián (izby) 6.3 (X)
Obsadené bytové jednotky 10693 100.0
ROČNÝ DOMÁCA POHYBOVANÁ DO JEDNOTKY
1999 až marec 2000 1492 14.0
1995 až 1998 2444 22.9
1990 až 1994 2040 19.1
1980 až 1989 2002 18.7
1970 až 1979 1440 13.5
1969 alebo skôr 1275 11.9
DOSTUPNÉ VOZIDLÁ
nikto 466 4.4
1 2681 25.1
2 4854 45.4
3 alebo viac 2692 25.2
PALIVO NA VYKUROVANIE DOMOV
Úžitkový plyn 5974 55.9
Fľaša, tank alebo LP plyn 1886 17.6
elektrina 2249 21.0
Vykurovací olej, petrolej atď. 460 4.3
Uhlie alebo koks 0 0.0
drevo 55 0,5
Solárna energia 6 0,1
Ostatné palivo 49 0,5
Nepoužíva sa žiadne palivo 14 0,1
VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY
Chýbajú kompletné inštalačné zariadenia 30 0.3
Chýba kompletné vybavenie kuchyne 11 0,1
Žiadna telefónna služba 87 0.8
PRÍLEŽITOSTI NA IZBE
Obsadené bytové jednotky 10693 100.0
1,00 alebo menej 10506 98.3
1,01 až 1,50 143 1.3
1,51 alebo viac 44 0.4
Špecifikované jednotky obývané vlastníkmi 6604 100.0
VALUE
Menej ako 50 000 dolárov 1103 16.7
50 000 až 99 999 dolárov 3208 48.6
100 000 až 149 999 USD 1647 24.9
150 000 až 199 999 USD 361 5.5
200 000 až 299 999 USD 235 3.6
300 000 dolárov až 499 999 dolárov 25 0.4
500 000 až 999 999 dolárov 12 0.2
1 000 000 alebo viac dolárov 13 0.2
Medián (doláre) 84700 (X)
STATUS HYPOTÉKY A VYBRANÉ MESAČNÉ NÁKLADY
S hypotékou 3617 54.8
Menej ako 300 dolárov 34 0,5
300 až 499 dolárov 515 7.8
500 až 699 dolárov 962 14.6
700 až 999 dolárov 1249 18.9
1 000 až 1 499 $ 671 10.2
1 500 až 1 999 USD 118 1.8
2 000 alebo viac dolárov 68 1.0
Medián (doláre) 764 (X)
Bez hypotéky 2987 45.2
Medián (doláre) 260 (X)
VYBRANÉ MESAČNÉ NÁKLADY NA PERCENTÁCIU

PRÍJMOV DOMÁCNOSTI V ROKU 1999

Menej ako 15 percent 3267 49.5
15 až 19 percent 1209 18.3
20 až 24 percent 924 14.0
25 až 29 percent 439 6.6
30 až 34 percent 243 3.7
35% alebo viac 505 7.6
Nie je vypočítané 17 0.3
Špecifikované jednotky prenajímané nájomcom 1896 100.0
GROSS PRENÁJOM
Menej ako 200 dolárov 155 8.2
200 až 299 dolárov 217 11.4
300 až 499 dolárov 882 46.5
500 až 749 dolárov 371 19.6
750 až 999 dolárov 19 1.0
1 000 až 1 499 $ 0 0.0
1 500 dolárov alebo viac 6 0.3
Bez platenia v hotovosti 246 13.0
Medián (doláre) 385 (X)
PRENÁJOM BYLO ZA PERCENTÁCIU PRÍJMOV DOMÁCNOSTI V ROKU 1999
Menej ako 15 percent 475 25.1
15 až 19 percent 275 14.5
20 až 24 percent 243 12.8
25 až 29 percent 178 9.4
30 až 34 percent 138 7.3
35% alebo viac 310 16.4
Nie je vypočítané 277 14.6
(X) Neuplatňuje sa.

Zdroj: US Census Bureau, Súhrnný súbor sčítania 2000, Matica H1, H7, H20, H23, H24, H30, H34, H38, H40, H43, H44, H48, H51, H62, H63, H69, H74, H76, H90. H91 a H94

Ďalšie články zo sčítania:

  • O 2000 sčítaní ľudu
  • Časový plán sčítania ľudu
  • Informácie o populácii
  • Profil všeobecných demografických charakteristík, sčítanie ľudu v roku 2000

Populárna podľa tém