Obsah:

Sioux City, IA, Štatistika Bývania
Sioux City, IA, Štatistika Bývania

Video: Sioux City, IA, Štatistika Bývania

Video: Sioux City, IA, Štatistika Bývania
Video: Trains around Sioux City, IA with UP 1989, D&I Railway, and more! 8/15/19 2023, Jún
Anonim

Iowa

Atlas

Sioux City, Iowa,

  • · Demografické
  • · Ekonomické
  • · Bývanie
  • · Sociálnej
číslo percento
Celková bytová jednotka 33812 100.0
ŠTRUKTÚRY JEDNOTIEK
1 jednotka, oddelená 23152 68.5
1 jednotka, pripojená 891 2.6
2 jednotky 1513 4.5
3 alebo 4 jednotky 1430 4.2
5 až 9 jednotiek 1660 4.9
10 až 19 jednotiek 1200 3.5
20 alebo viac jednotiek 2458 7.3
Mobilný dom 1508 4.5
Loď, RV, dodávka atď. 0 0.0
ROČNÁ ŠTRUKTÚRA
1999 až marec 2000 279 0.8
1995 až 1998 1582 4.7
1990 až 1994 1391 4.1
1980 až 1989 1779 5.3
1970 až 1979 4454 13.2
1960 až 1969 3792 11.2
1940 až 1959 8517 25.2
1939 alebo skôr 12018 35.5
IZBY
1 izba 614 1.8
2 izby 1552 4.6
3 izby 3395 10.0
4 izby 5697 16.8
5 izieb 7190 21.3
6 izieb 5278 15.6
7 izieb 4029 11.9
8 izieb 3015 8.9
9 alebo viac izieb 3042 9.0
Medián (izby) 5.3 (X)
Obsadené bytové jednotky 32048 100.0
ROČNÝ DOMÁCA POHYBOVANÁ DO JEDNOTKY
1999 až marec 2000 6600 20.6
1995 až 1998 9066 28.3
1990 až 1994 4630 14.4
1980 až 1989 4625 14.4
1970 až 1979 3190 10.0
1969 alebo skôr 3937 12.3
DOSTUPNÉ VOZIDLÁ
nikto 3295 10.3
1 10619 33.1
2 12260 38.3
3 alebo viac 5874 18.3
PALIVO NA VYKUROVANIE DOMOV
Úžitkový plyn 26407 82.4
Fľaša, tank alebo LP plyn 675 2.1
elektrina 4415 13.8
Vykurovací olej, petrolej atď. 80 0.2
Uhlie alebo koks 0 0.0
drevo 31 0,1
Solárna energia 0 0.0
Ostatné palivo 259 0.8
Nepoužíva sa žiadne palivo 181 0.6
VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY
Chýbajú kompletné inštalačné zariadenia 102 0.3
Chýba kompletné vybavenie kuchyne 232 0.7
Žiadna telefónna služba 848 2.6
PRÍLEŽITOSTI NA IZBE
Obsadené bytové jednotky 32048 100.0
1,00 alebo menej 30442 95.0
1,01 až 1,50 808 2.5
1,51 alebo viac 798 2.5
Špecifikované jednotky obývané vlastníkmi 18837 100.0
VALUE
Menej ako 50 000 dolárov 3660 19.4
50 000 až 99 999 dolárov 10395 55.2
100 000 až 149 999 USD 3114 16.5
150 000 až 199 999 USD 988 5.2
200 000 až 299 999 USD 494 2.6
300 000 dolárov až 499 999 dolárov 151 0.8
500 000 až 999 999 dolárov 29 0.2
1 000 000 alebo viac dolárov 6 0.0
Medián (doláre) 74800 (X)
STATUS HYPOTÉKY A VYBRANÉ MESAČNÉ NÁKLADY
S hypotékou 12104 64.3
Menej ako 300 dolárov 103 0,5
300 až 499 dolárov 1347 7.2
500 až 699 dolárov 2887 15.3
700 až 999 dolárov 3919 20.8
1 000 až 1 499 $ 2727 14.5
1 500 až 1 999 USD 721 3.8
2 000 alebo viac dolárov 400 2.1
Medián (doláre) 824 (X)
Bez hypotéky 6733 35.7
Medián (doláre) 282 (X)
VYBRANÉ MESAČNÉ NÁKLADY NA PERCENTÁCIU

PRÍJMOV DOMÁCNOSTI V ROKU 1999

Menej ako 15 percent 8045 42.7
15 až 19 percent 3746 19.9
20 až 24 percent 2632 14.0
25 až 29 percent 1475 7.8
30 až 34 percent 931 4.9
35% alebo viac 1936 10.3
Nie je vypočítané 72 0.4
Špecifikované jednotky prenajímané nájomcom 10755 100.0
GROSS PRENÁJOM
Menej ako 200 dolárov 762 7.1
200 až 299 dolárov 936 8.7
300 až 499 dolárov 3629 33.7
500 až 749 dolárov 3942 36.7
750 až 999 dolárov 846 7.9
1 000 až 1 499 $ 207 1.9
1 500 dolárov alebo viac 155 1.4
Bez platenia v hotovosti 278 2.6
Medián (doláre) 495 (X)
PRENÁJOM BYLO ZA PERCENTÁCIU PRÍJMOV DOMÁCNOSTI V ROKU 1999
Menej ako 15 percent 2263 21.0
15 až 19 percent 1915 17.8
20 až 24 percent 1264 11.8
25 až 29 percent 1265 11.8
30 až 34 percent 824 7.7
35% alebo viac 2760 25.7
Nie je vypočítané 464 4.3
(X) Neuplatňuje sa.

Zdroj: US Census Bureau, Súhrnný súbor sčítania 2000, Matica H1, H7, H20, H23, H24, H30, H34, H38, H40, H43, H44, H48, H51, H62, H63, H69, H74, H76, H90. H91 a H94

Ďalšie články zo sčítania:

  • O 2000 sčítaní ľudu
  • Časový plán sčítania ľudu
  • Informácie o populácii
  • Profil všeobecných demografických charakteristík, sčítanie ľudu v roku 2000

Populárna podľa tém