Obsah:

Sioux City, IA, Ekonomická štatistika
Sioux City, IA, Ekonomická štatistika
Anonim

Iowa

Atlas

Sioux City, Iowa,

  • · Demografické
  • · Ekonomické
  • · Bývanie
  • · Sociálnej
číslo percento
STAV ZAMESTNANOSTI
Obyvateľstvo 16 a viac rokov 64557 100.0
V pracovnej sile 44091 68.3
Civilná pracovná sila 43964 68.1
zamestnaný 42039 65.1
nezamestnaný 1925 3.0
Percentuálny podiel civilnej pracovnej sily 4.4 (X)
Ozbrojené sily 127 0.2
Nie je v pracovnej sile 20466 31.7
Samice 16 rokov a viac 33532 100.0
V pracovnej sile 20916 62,4
Civilná pracovná sila 20867 62.2
zamestnaný 19973 59.6
Vlastné deti do 6 rokov 7349 100.0
Všetci rodičia v rodine pracujúci 4903 66.7
DOVOZ DO PRÁCE
Pracovníci od 16 rokov 41571 100.0
Auto, kamión alebo auto jazdili sami 32666 78.6
Automobil, kamión alebo dodávkový automobil 5877 14.1
Verejná doprava (vrátane taxíku) 498 1.2
pristúpil 1199 2.9
Iné prostriedky 396 1.0
Pracoval doma 935 2.2
Priemerný čas cesty do práce (minúty) 16.6 (X)
Zamestnané civilné obyvateľstvo od 16 rokov 42039 100.0
ZAMESTNANIE
Manažment, profesionálne a súvisiace povolania 11405 27.1
Servisné povolania 6964 16.6
Obchodné a kancelárske povolania 11429 27.2
Poľnohospodárske, rybárske a lesnícke povolania 147 0.3
Stavebné, ťažobné a údržbárske práce 3476 8.3
Výroba, preprava a pohyb materiálu 8618 20.5
INDUSTRY
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov a poľovníctvo a ťažba 275 0.7
stavba 2302 5.5
spracovateľský priemysel 9837 23.4
Veľkoobchodný predaj 1475 3.5
Maloobchod 5216 12.4
Doprava a skladovanie a verejné služby 1900 4.5
informácie 1261 3.0
Financie, poistenie, nehnuteľnosti a prenájom a lízing 1999 4.8
Profesionálne, vedecké, riadiace, administratívne a odpadové služby 2171 5.2
Vzdelávacie, zdravotné a sociálne služby 8474 20.2
Umenie, zábava, rekreácia, ubytovanie a stravovacie služby 3539 8.4
Ostatné služby (okrem verejnej správy) 2271 5.4
Verejná správa 1319 3.1
TRIEDA PRACOVNÍKA
Súkromní pracovníci a mzdoví pracovníci 35530 84.5
Vládni pracovníci 4151 9.9
Samostatne zárobkovo činné osoby vo vlastnom mene spoločnosti 2242 5.3
Neplatení rodinní pracovníci 116 0.3
PRÍJEM V ROKU 1999
domácnosti 32158 100.0
Menej ako 10 000 dolárov 2758 8.6
10 000 až 14 999 USD 2280 7.1
15 000 až 24 999 USD 4802 14.9
25 000 až 34 999 USD 5103 15.9
35 000 až 49 999 dolárov 6011 18.7
50 000 až 74 999 USD 6429 20.0
75 000 až 99 999 dolárov 2519 7.8
100 000 až 149 999 USD 1429 4.4
150 000 až 199 999 USD 306 1.0
200 000 dolárov alebo viac 521 1.6
Stredný príjem domácnosti (doláre) 37429 (X)
S príjmami 25918 80.6
Priemerný zárobok (doláre) 49245 (X)
S príjmom sociálneho zabezpečenia 9039 28.1
Priemerný príjem zo sociálneho zabezpečenia (doláre) 11242 (X)
S dodatočným príjmom z zabezpečenia 1327 4.1
Stredný doplnkový príjem z bezpečnosti (doláre) 5443 (X)
S príjmom z verejnej pomoci 1029 3.2
Priemerný príjem z verejnej pomoci (doláre) 2551 (X)
S dôchodkom 4659 14.5
Priemerný dôchodkový príjem (doláre) 12680 (X)
rodiny 21352 100.0
Menej ako 10 000 dolárov 1025 4.8
10 000 až 14 999 USD 886 4.1
15 000 až 24 999 USD 2512 11.8
25 000 až 34 999 USD 3157 14.8
35 000 až 49 999 dolárov 4320 20.2
50 000 až 74 999 USD 5247 24.6
75 000 až 99 999 dolárov 2215 10.4
100 000 až 149 999 USD 1260 5.9
150 000 až 199 999 USD 269 1.3
200 000 dolárov alebo viac 461 2.2
Stredný rodinný príjem (doláre) 45751 (X)
Príjem na obyvateľa (doláre) 18666 (X)

Stredný zárobok (doláre):

Muž na plný úväzok, celoročne pracujúci 31385 (X)
Ženy na plný úväzok, počas celého roka 22470 (X)
ŠTATÚT CHUDOBY V ROKU 1999 (pod úrovňou chudoby)
rodiny 1677 (X)
Percento pod úrovňou chudoby (X) 7.9
S príbuznými deťmi do 18 rokov 1388 (X)
Percento pod úrovňou chudoby (X) 12.0
S príbuznými deťmi do 5 rokov 752 (X)
Percento pod úrovňou chudoby (X) 15.1
Rodiny s ženičkou, žiadny manžel nie je prítomný 968 (X)
Percento pod úrovňou chudoby (X) 27.1
S príbuznými deťmi do 18 rokov 915 (X)
Percento pod úrovňou chudoby (X) 35.2
S príbuznými deťmi do 5 rokov 501 (X)
Percento pod úrovňou chudoby (X) 46.1
jednotlivci 9231 (X)
Percento pod úrovňou chudoby (X) 11.2
18 a viac rokov 5662 (X)
Percento pod úrovňou chudoby (X) 9.4
65 rokov a viac 825 (X)
Percento pod úrovňou chudoby (X) 7.8
Súvisiace deti do 18 rokov 3338 (X)
Percento pod úrovňou chudoby (X) 15.0
Príbuzné deti vo veku 5 až 17 rokov 2268 (X)
Percento pod úrovňou chudoby (X) 14.2
Neprepojení jednotlivci od 15 rokov 3247 (X)
Percento pod úrovňou chudoby (X) 20.6
(X) Neuplatňuje sa.

Zdroj: Úrad pre sčítanie ľudu v USA, Súhrnný súbor sčítania 2000, Matice P30, P32, P33, P43, P46, P49, P50, P51, P52, P53, P58, P62, P63, P64, P65, P67, P71, P72, P73., P74, P76, P77, P82, P87, P90, PCT47, PCT52 a PCT53

Ďalšie články zo sčítania:

  • O 2000 sčítaní ľudu
  • Časový plán sčítania ľudu
  • Informácie o populácii
  • Profil všeobecných demografických charakteristík, sčítanie ľudu v roku 2000

Populárna podľa tém