Obsah:

Osceola County, MI Štatistika Bývania
Osceola County, MI Štatistika Bývania

Video: Osceola County, MI Štatistika Bývania

Video: Osceola County, MI Štatistika Bývania
Video: Osceola County Landmarks (Michigan) 2023, Marec
Anonim

Osceola kraj michigan dp 4 profil vybraných charakteristík bývania

predmet

číslo

percento

Celková bytová jednotka 12853 100.0
ŠTRUKTÚRY JEDNOTIEK
1 jednotka, oddelená 8838 68.8
1 jednotka, pripojená 73 0.6
2 jednotky 162 1.3
3 alebo 4 jednotky 151 1.2
5 až 9 jednotiek 147 1.1
10 až 19 jednotiek 66 0,5
20 alebo viac jednotiek 158 1.2
Mobilný dom 2979 23.2
Loď, RV, dodávka atď. 279 2.2
ROČNÁ ŠTRUKTÚRA
1999 až marec 2000 294 2.3
1995 až 1998 1044 8.1
1990 až 1994 915 7.1
1980 až 1989 1947 15.1
1970 až 1979 2803 21.8
1960 až 1969 1729 13.5
1940 až 1959 1692 13.2
1939 alebo skôr 2429 18.9
IZBY
1 izba 324 2.5
2 izby 512 4.0
3 izby 892 6.9
4 izby 2576 20.0
5 izieb 3015 23.5
6 izieb 2288 17.8
7 izieb 1385 10.8
8 izieb 899 7.0
9 alebo viac izieb 962 7.5
Medián (izby) 5.2 (X)
Obsadené bytové jednotky 8861 100.0
ROČNÝ DOMÁCA POHYBOVANÁ DO JEDNOTKY
1999 až marec 2000 1394 15.7
1995 až 1998 2422 27.3
1990 až 1994 1490 16.8
1980 až 1989 1597 18.0
1970 až 1979 1047 11.8
1969 alebo skôr 911 10.3
DOSTUPNÉ VOZIDLÁ
nikto 572 6.5
1 2809 31.7
2 3799 42.9
3 alebo viac 1681 19.0
PALIVO NA VYKUROVANIE DOMOV
Úžitkový plyn 2644 29.8
Fľaša, tank alebo LP plyn 4017 45.3
elektrina 333 3.8
Vykurovací olej, petrolej atď. 988 11.1
Uhlie alebo koks 11 0,1
drevo 767 8.7
Solárna energia 0 0.0
Ostatné palivo 72 0.8
Nepoužíva sa žiadne palivo 29 0.3
VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY
Chýbajú kompletné inštalačné zariadenia 66 0.7
Chýba kompletné vybavenie kuchyne 69 0.8
Žiadna telefónna služba 443 5.0
PRÍLEŽITOSTI NA IZBE
Obsadené bytové jednotky 8861 100.0
1,00 alebo menej 8615 97,2
1,01 až 1,50 173 2.0
1,51 alebo viac 73 0.8
Špecifikované jednotky obývané vlastníkmi 3574 100.0
VALUE
Menej ako 50 000 dolárov 800 22.4
50 000 až 99 999 dolárov 1984 55.5
100 000 až 149 999 USD 569 15.9
150 000 až 199 999 USD 145 4.1
200 000 až 299 999 USD 58 1.6
300 000 dolárov až 499 999 dolárov 11 0.3
500 000 až 999 999 dolárov 5 0,1
1 000 000 alebo viac dolárov 2 0,1
Medián (doláre) 70.000 (X)
STATUS HYPOTÉKY A VYBRANÉ MESAČNÉ NÁKLADY
S hypotékou 2062 57.7
Menej ako 300 dolárov 29 0.8
300 až 499 dolárov 352 9.8
500 až 699 dolárov 739 20.7
700 až 999 dolárov 654 18.3
1 000 až 1 499 $ 232 6.5
1 500 až 1 999 USD 50 1.4
2 000 alebo viac dolárov 6 0.2
Medián (doláre) 676 (X)
Bez hypotéky 1512 42.3
Medián (doláre) 229 (X)
VYBRANÉ MESAČNÉ NÁKLADY NA PERCENTÁCIU

PRÍJMOV DOMÁCNOSTI V ROKU 1999

Menej ako 15 percent 1615 45.2
15 až 19 percent 728 20.4
20 až 24 percent 401 11.2
25 až 29 percent 258 7.2
30 až 34 percent 153 4.3
35% alebo viac 394 11.0
Nie je vypočítané 25 0.7
Špecifikované jednotky prenajímané nájomcom 1517 100.0
GROSS PRENÁJOM
Menej ako 200 dolárov 187 12.3
200 až 299 dolárov 146 9.6
300 až 499 dolárov 624 41.1
500 až 749 dolárov 333 22.0
750 až 999 dolárov 35 2.3
1 000 až 1 499 $ 4 0.3
1 500 dolárov alebo viac 0 0.0
Bez platenia v hotovosti 188 12.4
Medián (doláre) 409 (X)
PRENÁJOM BYLO ZA PERCENTÁCIU PRÍJMOV DOMÁCNOSTI V ROKU 1999
Menej ako 15 percent 341 22.5
15 až 19 percent 197 13.0
20 až 24 percent 154 10.2
25 až 29 percent 155 10.2
30 až 34 percent 106 7.0
35% alebo viac 356 23.5
Nie je vypočítané 208 13.7
(X) Neuplatňuje sa.

Zdroj: US Census Bureau, Súhrnný súbor sčítania 2000, Matica H1, H7, H20, H23, H24, H30, H34, H38, H40, H43, H44, H48, H51, H62, H63, H69, H74, H76, H90. H91 a H94

Ďalšie články zo sčítania:

  • O 2000 sčítaní ľudu
  • Časový plán sčítania ľudu
  • Informácie o populácii
  • Profil všeobecných demografických charakteristík, sčítanie ľudu v roku 2000

Populárna podľa tém