Obsah:

Osceola County, MI Economic Statistics
Osceola County, MI Economic Statistics

Video: Osceola County, MI Economic Statistics

Video: Osceola County, MI Economic Statistics
Video: How to Use Your County's GIS Mapping System 2023, Marec
Anonim

Osceola kraj michigan dp 3 profil vybraných ekonomických charakteristík

predmet

číslo

percento

STAV ZAMESTNANOSTI
Obyvateľstvo 16 a viac rokov 17711 100.0
V pracovnej sile 10719 60.5
Civilná pracovná sila 10715 60.5
zamestnaný 10012 56.5
nezamestnaný 703 4.0
Percentuálny podiel civilnej pracovnej sily 6.6 (X)
Ozbrojené sily 4 0.0
Nie je v pracovnej sile 6992 39.5
Samice 16 rokov a viac 9038 100.0
V pracovnej sile 4916 54.4
Civilná pracovná sila 4916 54.4
zamestnaný 4662 51.6
Vlastné deti do 6 rokov 1665 100.0
Všetci rodičia v rodine pracujúci 1043 62.6
DOVOZ DO PRÁCE
Pracovníci od 16 rokov 9809 100.0
Auto, kamión alebo auto jazdili sami 7661 78.1
Automobil, kamión alebo dodávkový automobil 1288 13.1
Verejná doprava (vrátane taxíku) 41 0.4
pristúpil 262 2.7
Iné prostriedky 83 0.8
Pracoval doma 474 4.8
Priemerný čas cesty do práce (minúty) 23.2 (X)
Zamestnané civilné obyvateľstvo od 16 rokov 10012 100.0
ZAMESTNANIE
Manažment, profesionálne a súvisiace povolania 2307 23.0
Servisné povolania 1434 14.3
Obchodné a kancelárske povolania 1954 19.5
Poľnohospodárske, rybárske a lesnícke povolania 157 1.6
Stavebné, ťažobné a údržbárske práce 1073 10.7
Výroba, preprava a pohyb materiálu 3087 30.8
INDUSTRY
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov a poľovníctvo a ťažba 380 3.8
stavba 607 6.1
spracovateľský priemysel 3176 31.7
Veľkoobchodný predaj 196 2.0
Maloobchod 1166 11.6
Doprava a skladovanie a verejné služby 424 4.2
informácie 132 1.3
Financie, poistenie, nehnuteľnosti a prenájom a lízing 254 2.5
Profesionálne, vedecké, riadiace, administratívne a odpadové služby 340 3.4
Vzdelávacie, zdravotné a sociálne služby 1845 18.4
Umenie, zábava, rekreácia, ubytovanie a stravovacie služby 712 7.1
Ostatné služby (okrem verejnej správy) 415 4.1
Verejná správa 365 3.6
TRIEDA PRACOVNÍKA
Súkromní pracovníci a mzdoví pracovníci 7784 77.7
Vládni pracovníci 1218 12.2
Samostatne zárobkovo činné osoby vo vlastnom mene spoločnosti 948 9.5
Neplatení rodinní pracovníci 62 0.6
PRÍJEM V ROKU 1999
domácnosti 8863 100.0
Menej ako 10 000 dolárov 898 10.1
10 000 až 14 999 USD 733 8.3
15 000 až 24 999 USD 1431 16.1
25 000 až 34 999 USD 1474 16.6
35 000 až 49 999 dolárov 1708 19.3
50 000 až 74 999 USD 1712 19.3
75 000 až 99 999 dolárov 562 6.3
100 000 až 149 999 USD 237 2.7
150 000 až 199 999 USD 62 0.7
200 000 dolárov alebo viac 46 0,5
Stredný príjem domácnosti (doláre) 34102 (X)
S príjmami 6630 74.8
Priemerný zárobok (doláre) 40533 (X)
S príjmom sociálneho zabezpečenia 2858 32.2
Priemerný príjem zo sociálneho zabezpečenia (doláre) 11480 (X)
S dodatočným príjmom z zabezpečenia 505 5.7
Stredný doplnkový príjem z bezpečnosti (doláre) 5910 (X)
S príjmom z verejnej pomoci 340 3.8
Priemerný príjem z verejnej pomoci (doláre) 2454 (X)
S dôchodkom 1893 21.4
Priemerný dôchodkový príjem (doláre) 13931 (X)
rodiny 6444 100.0
Menej ako 10 000 dolárov 372 5.8
10 000 až 14 999 USD 343 5.3
15 000 až 24 999 USD 951 14.8
25 000 až 34 999 USD 1116 17.3
35 000 až 49 999 dolárov 1454 22.6
50 000 až 74 999 USD 1405 21.8
75 000 až 99 999 dolárov 498 7.7
100 000 až 149 999 USD 221 3.4
150 000 až 199 999 USD 46 0.7
200 000 dolárov alebo viac 38 0.6
Stredný rodinný príjem (doláre) 39205 (X)
Príjem na obyvateľa (doláre) 15632 (X)

Stredný zárobok (doláre):

Muž na plný úväzok, celoročne pracujúci 29837 (X)
Ženy na plný úväzok, počas celého roka 22278 (X)
ŠTATÚT CHUDOBY V ROKU 1999 (pod úrovňou chudoby)
rodiny 610 (X)
Percento pod úrovňou chudoby (X) 9.5
S príbuznými deťmi do 18 rokov 412 (X)
Percento pod úrovňou chudoby (X) 13.2
S príbuznými deťmi do 5 rokov 196 (X)
Percento pod úrovňou chudoby (X) 18.4
Rodiny s ženičkou, žiadny manžel nie je prítomný 237 (X)
Percento pod úrovňou chudoby (X) 29.3
S príbuznými deťmi do 18 rokov 214 (X)
Percento pod úrovňou chudoby (X) 36.1
S príbuznými deťmi do 5 rokov 105 (X)
Percento pod úrovňou chudoby (X) 50.5
jednotlivci 2908 (X)
Percento pod úrovňou chudoby (X) 12.7
18 a viac rokov 1874 (X)
Percento pod úrovňou chudoby (X) 11.2
65 rokov a viac 334 (X)
Percento pod úrovňou chudoby (X) 10.3
Súvisiace deti do 18 rokov 948 (X)
Percento pod úrovňou chudoby (X) 15.9
Príbuzné deti vo veku 5 až 17 rokov 684 (X)
Percento pod úrovňou chudoby (X) 15.0
Neprepojení jednotlivci od 15 rokov 904 (X)
Percento pod úrovňou chudoby (X) 25.2
(X) Neuplatňuje sa.

Zdroj: Úrad pre sčítanie ľudu v USA, Súhrnný súbor sčítania 2000, Matice P30, P32, P33, P43, P46, P49, P50, P51, P52, P53, P58, P62, P63, P64, P65, P67, P71, P72, P73., P74, P76, P77, P82, P87, P90, PCT47, PCT52 a PCT53

Ďalšie články zo sčítania:

  • O 2000 sčítaní ľudu
  • Časový plán sčítania ľudu
  • Informácie o populácii
  • Profil všeobecných demografických charakteristík, sčítanie ľudu v roku 2000

Populárna podľa tém