Obsah:

Osceola County, IA Social Statistics
Osceola County, IA Social Statistics

Video: Osceola County, IA Social Statistics

Video: Osceola County, IA Social Statistics
Video: Geography of United States Elections | Lecture 5 2023, Marec
Anonim

Osceola kraj iowa dp 2 profil vybraných sociálnych charakteristík

predmet

číslo

percento

ROZVOJ ŠKOLY
Obyvateľstvo 3 a viac rokov zapísané do školy 1719 100.0
Materská škola, materská škola 81 4.7
Materská škola 89 5.2
Základná škola (1. až 8. ročník) 873 50.8
Stredná škola (9. - 12. ročník) 504 29.3
Vysokoškolská alebo postgraduálna škola 172 10.0
VZDELÁVACIE PRÍDAVKY
Obyvateľstvo 25 rokov a viac 4647 100.0
Menej ako 9. ročník 452 9.7
9. až 12. ročník, žiadny diplom 428 9.2
Absolvent strednej školy (vrátane rovnocennosti) 1747 37.6
Niektoré vysoké školy, bez titulu 1048 22.6
Pridružený titul 348 7.5
Bakalársky titul 415 8.9
Absolvent alebo odborný titul 209 4.5
Percento absolventov stredných škôl alebo vyšších 81.1 (X)
Percento bakalárskeho alebo vyššieho stupňa 13.4 (X)
RODINNÝ STAV
Obyvateľstvo od 15 rokov 5530 100.0
Nikdy nebol ženatý 1105 20.0
Teraz ženatý, s výnimkou oddelených 3531 63.9
oddelený 50 0.9
ovdovený 524 9.5
Žena 438 7.9
Rozvedeny 320 5.8
Žena 156 2.8
GRANDPARENTY AKO KARIÉRA
Prarodič žijúci v domácnosti s jedným alebo viacerými vlastnými vnúčatami mladšími ako 18 rokov 50 100.0
Prarodič zodpovedný za vnúčatá 21 42.0
STATUS VETERÁNA
Civilné obyvateľstvo od 18 rokov 5182 100.0
Civilní veteráni 711 13.7
ŠTATÚT POSTAVENIA OBČIANSKEJ NEINŠTITUCIONALIZOVANEJ POPULÁCIE
Obyvateľstvo 5 až 20 rokov 1664 100.0
S postihnutím 114 6.9
Obyvateľstvo 21 až 64 rokov 3569 100.0
S postihnutím 410 11.5
Použité percento 69.3 (X)
Žiadne postihnutie 3159 88.5
Použité percento 85.0 (X)
Obyvateľstvo 65 rokov a viac 1231 100.0
S postihnutím 430 34.9
REZIDENCIA V ROKU 1995
Obyvateľstvo 5 rokov a viac 6578 100.0
Rovnaký dom v roku 1995 4606 70.0
Iný dom v USA v roku 1995 1952 29.7
Rovnaký kraj 989 15.0
Iný kraj 963 14.6
Rovnaký stav 511 7.8
Iný stav 452 6.9
Kdekoľvek v roku 1995 20 0.3
PRÍRODNOSŤ A MIESTO NARODENIA
Celkový počet obyvateľov 7003 100.0
rodák 6920 98.8
Narodil sa v Spojených štátoch 6895 98.5
Štát bydliska 5201 74.3
Iný stav 1694 24.2
Narodil sa mimo Spojených štátov 25 0.4
Narodený v zahraničí 83 1.2
Vstúpil do roku 1990 do marca 2000 43 0.6
Naturalizovaný občan 36 0,5
Nie je občan 47 0.7
REGIÓN NARODENIA ZAHRANIČNÉHO NARODENIA
Celkom (s výnimkou narodenia na mori) 83 100.0
Európa 20 24.1
Ázie 7 8.4
Afrika 0 0.0
Oceania 0 0.0
Latinská Amerika 53 63.9
Severná Amerika 3 3.6
LANGUAGE SPOKEN DOMOV
Obyvateľstvo 5 rokov a viac 6578 100.0
len anglicky 6376 96.9
Jazyk iný ako angličtina 202 3.1
Hovorte anglicky menej ako „veľmi dobre“ 89 1.4
španielsky 128 1.9
Hovorte anglicky menej ako „veľmi dobre“ 74 1.1
Iné indoeurópske jazyky 74 1.1
Hovorte anglicky menej ako „veľmi dobre“ 15 0.2
Ázijské a tichomorské jazyky 0 0.0
Hovorte anglicky menej ako „veľmi dobre“ 0 0.0
ANCESTRY (jednoduché alebo viacnásobné)
Celkový počet obyvateľov 7003 100.0

Celkový počet predkov hlásených

7961 113,7
arab 0 0.0
Čeština 1 27 0.4
dánsky 120 1.7
holandský 1514 21.6
Angličtina 378 5.4
Francúzština (okrem baskičtiny) 1 87 1.2
Francúzsky Kanadský štát 1 8 0,1
Nemec 3836 54.8
grécky 5 0,1
maďarský 0 0.0
Írsky 1 551 7.9
taliansky 52 0.7
litovský 0 0.0
nórsky 359 5.1
poľský 44 0.6
portugalský 0 0.0
ruský 22 0.3
Scotch-írska 48 0.7
škótsky 28 0.4
slovenský 0 0.0
Subsaharská afrika 5 0,1
švédsky 147 2.1
švajčiarsky 23 0.3
ukrajinský 0 0.0
USA alebo USA 302 4.3
waleský 9 0,1
Západoindická (okrem hispánskych skupín) 0 0.0
Ostatní predkovia 396 5.7
(X) Neuplatňuje sa.

1 Údaje predstavujú kombináciu dvoch predkov uvedených samostatne v Súhrnnom súbore 3. Čeština zahŕňa Českoslovenčinu. Francúzština zahŕňa alsaský jazyk. Francúzsky Kanaďan zahŕňa Acadian / Cajun. Írsky jazyk je keltský.

Zdroj: US Census Bureau, Súhrnný súbor sčítania 2000, Matice P18, P19, P21, P22, P24, P36, P37, P39, P42, PCT8, PCT16, PCT17 a PCT19.

Ďalšie články zo sčítania:

  • O 2000 sčítaní ľudu
  • Časový plán sčítania ľudu
  • Informácie o populácii
  • Profil všeobecných demografických charakteristík, sčítanie ľudu v roku 2000

Populárna podľa tém