Obsah:

Osceola County, IA Štatistika Bývania
Osceola County, IA Štatistika Bývania

Video: Osceola County, IA Štatistika Bývania

Video: Osceola County, IA Štatistika Bývania
Video: Swalve Wildlife Management Area 2023, Marec
Anonim

Osceola kraj iowa dp 4 profil vybraných charakteristík bývania

predmet

číslo

percento

Celková bytová jednotka 3012 100.0
ŠTRUKTÚRY JEDNOTIEK
1 jednotka, oddelená 2740 91.0
1 jednotka, pripojená 16 0,5
2 jednotky 31 1.0
3 alebo 4 jednotky 98 3.3
5 až 9 jednotiek 60 2.0
10 až 19 jednotiek 20 0.7
20 alebo viac jednotiek 15 0,5
Mobilný dom 32 1.1
Loď, RV, dodávka atď. 0 0.0
ROČNÁ ŠTRUKTÚRA
1999 až marec 2000 8 0.3
1995 až 1998 95 3.2
1990 až 1994 55 1.8
1980 až 1989 172 5.7
1970 až 1979 339 11.3
1960 až 1969 257 8.5
1940 až 1959 724 24.0
1939 alebo skôr 1362 45.2
IZBY
1 izba 4 0,1
2 izby 37 1.2
3 izby 171 5.7
4 izby 387 12.8
5 izieb 457 15.2
6 izieb 563 18.7
7 izieb 540 17.9
8 izieb 476 15.8
9 alebo viac izieb 377 12.5
Medián (izby) 6.3 (X)
Obsadené bytové jednotky 2778 100.0
ROČNÝ DOMÁCA POHYBOVANÁ DO JEDNOTKY
1999 až marec 2000 390 14.0
1995 až 1998 522 18.8
1990 až 1994 417 15.0
1980 až 1989 525 18.9
1970 až 1979 432 15.6
1969 alebo skôr 492 17.7
DOSTUPNÉ VOZIDLÁ
nikto 151 5.4
1 797 28.7
2 1110 40.0
3 alebo viac 720 25.9
PALIVO NA VYKUROVANIE DOMOV
Úžitkový plyn 1222 44.0
Fľaša, tank alebo LP plyn 999 36.0
elektrina 282 10.2
Vykurovací olej, petrolej atď. 233 8.4
Uhlie alebo koks 0 0.0
drevo 31 1.1
Solárna energia 0 0.0
Ostatné palivo 7 0.3
Nepoužíva sa žiadne palivo 4 0,1
VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY
Chýbajú kompletné inštalačné zariadenia 5 0.2
Chýba kompletné vybavenie kuchyne 9 0.3
Žiadna telefónna služba 44 1.6
PRÍLEŽITOSTI NA IZBE
Obsadené bytové jednotky 2778 100.0
1,00 alebo menej 2763 99.5
1,01 až 1,50 11 0.4
1,51 alebo viac 4 0,1
Špecifikované jednotky obývané vlastníkmi 1788 100.0
VALUE
Menej ako 50 000 dolárov 824 46.1
50 000 až 99 999 dolárov 796 44.5
100 000 až 149 999 USD 106 5.9
150 000 až 199 999 USD 34 1.9
200 000 až 299 999 USD 22 1.2
300 000 dolárov až 499 999 dolárov 6 0.3
500 000 až 999 999 dolárov 0 0.0
1 000 000 alebo viac dolárov 0 0.0
Medián (doláre) 53400 (X)
STATUS HYPOTÉKY A VYBRANÉ MESAČNÉ NÁKLADY
S hypotékou 839 46.9
Menej ako 300 dolárov 30 1.7
300 až 499 dolárov 197 11.0
500 až 699 dolárov 287 16.1
700 až 999 dolárov 224 12.5
1 000 až 1 499 $ 99 5.5
1 500 až 1 999 USD 2 0,1
2 000 alebo viac dolárov 0 0.0
Medián (doláre) 626 (X)
Bez hypotéky 949 53.1
Medián (doláre) 230 (X)
VYBRANÉ MESAČNÉ NÁKLADY NA PERCENTÁCIU

PRÍJMOV DOMÁCNOSTI V ROKU 1999

Menej ako 15 percent 963 53.9
15 až 19 percent 334 18.7
20 až 24 percent 181 10.1
25 až 29 percent 87 4.9
30 až 34 percent 57 3.2
35% alebo viac 160 8.9
Nie je vypočítané 6 0.3
Špecifikované jednotky prenajímané nájomcom 542 100.0
GROSS PRENÁJOM
Menej ako 200 dolárov 54 10.0
200 až 299 dolárov 106 19.6
300 až 499 dolárov 168 31.0
500 až 749 dolárov 79 14.6
750 až 999 dolárov 14 2.6
1 000 až 1 499 $ 6 1.1
1 500 dolárov alebo viac 0 0.0
Bez platenia v hotovosti 115 21.2
Medián (doláre) 374 (X)
PRENÁJOM BYLO ZA PERCENTÁCIU PRÍJMOV DOMÁCNOSTI V ROKU 1999
Menej ako 15 percent 165 30.4
15 až 19 percent 45 8.3
20 až 24 percent 46 8.5
25 až 29 percent 53 9.8
30 až 34 percent 24 4.4
35% alebo viac 83 15.3
Nie je vypočítané 126 23.2
(X) Neuplatňuje sa.

Zdroj: US Census Bureau, Súhrnný súbor sčítania 2000, Matica H1, H7, H20, H23, H24, H30, H34, H38, H40, H43, H44, H48, H51, H62, H63, H69, H74, H76, H90. H91 a H94

Ďalšie články zo sčítania:

  • O 2000 sčítaní ľudu
  • Časový plán sčítania ľudu
  • Informácie o populácii
  • Profil všeobecných demografických charakteristík, sčítanie ľudu v roku 2000

Populárna podľa tém