Obsah:

New Hanover County, NC Housing Statistics
New Hanover County, NC Housing Statistics

Video: New Hanover County, NC Housing Statistics

Video: New Hanover County, NC Housing Statistics
Video: (Part 4) Haunted Courthouses of North Carolina - New Hanover & Rutherford Counties 2023, Jún
Anonim

Nový hanoverský župan severná Karolína dp 4 profil vybraných charakteristík bývania

POZNÁMKA: Údaje založené na vzorke s výnimkou P3, P4, H3 a H4. Informácie o ochrane dôverných údajov, chybe vzorkovania, chybe bez vzorkovania, definíciách a korekciách počtu nájdete na stránke

predmet číslo percento
Celková bytová jednotka 79616 100.0
ŠTRUKTÚRY JEDNOTIEK
1 jednotka, oddelená 48320 60,7
1 jednotka, pripojená 4590 5.8
2 jednotky 4097 5.1
3 alebo 4 jednotky 3753 4.7
5 až 9 jednotiek 5241 6.6
10 až 19 jednotiek 4379 5.5
20 alebo viac jednotiek 4296 5.4
Mobilný dom 4891 6.1
Loď, RV, dodávka atď. 49 0,1
ROČNÁ ŠTRUKTÚRA
1999 až marec 2000 3703 4.7
1995 až 1998 13648 17.1
1990 až 1994 9833 12.4
1980 až 1989 15689 19.7
1970 až 1979 12792 16.1
1960 až 1969 8064 10.1
1940 až 1959 10591 13.3
1939 alebo skôr 5296 6.7
IZBY
1 izba 945 1.2
2 izby 3301 4.1
3 izby 6279 7.9
4 izby 14441 18.1
5 izieb 17913 22.5
6 izieb 16088 20.2
7 izieb 9969 12.5
8 izieb 5707 7.2
9 alebo viac izieb 4973 6.2
Medián (izby) 5.3 (X)
Obsadené bytové jednotky 68183 100.0
ROČNÝ DOMÁCA POHYBOVANÁ DO JEDNOTKY
1999 až marec 2000 18488 27.1
1995 až 1998 21949 32.2
1990 až 1994 10494 15.4
1980 až 1989 8097 11.9
1970 až 1979 4838 7.1
1969 alebo skôr 4317 6.3
DOSTUPNÉ VOZIDLÁ
nikto 5207 7.6
1 24381 35.8
2 28070 41.2
3 alebo viac 10525 15.4
PALIVO NA VYKUROVANIE DOMOV
Úžitkový plyn 8147 11.9
Fľaša, tank alebo LP plyn 2861 4.2
elektrina 53915 79.1
Vykurovací olej, petrolej atď. 2641 3.9
Uhlie alebo koks 0 0.0
drevo 218 0.3
Solárna energia 57 0,1
Ostatné palivo 93 0,1
Nie je použité žiadne palivo 251 0.4
VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY
Chýbajú kompletné inštalačné zariadenia 237 0.3
Chýba kompletné vybavenie kuchyne 390 0.6
Žiadna telefónna služba 1427 2.1
PRÍLEŽITOSTI NA IZBE
Obsadené bytové jednotky 68183 100.0
1,00 alebo menej 66931 98.2
1,01 až 1,50 845 1.2
1,51 alebo viac 407 0.6
Špecifikované jednotky obývané vlastníkmi 37517 100.0
VALUE
Menej ako 50 000 dolárov 966 2.6
50 000 až 99 999 dolárov 9017 24.0
100 000 až 149 999 USD 11783 31.4
150 000 až 199 999 USD 6916 18.4
200 000 až 299 999 USD 4633 12.3
300 000 dolárov až 499 999 dolárov 2647 7.1
500 000 až 999 999 dolárov 1251 3.3
1 000 000 alebo viac dolárov 304 0.8
Medián (doláre) 135600 (X)
STATUS HYPOTÉKY A VYBRANÉ MESAČNÉ NÁKLADY
S hypotékou 28503 76.0
Menej ako 300 dolárov 180 0,5
300 až 499 dolárov 1115 3.0
500 až 699 dolárov 3224 8.6
700 až 999 dolárov 8788 23.4
1 000 až 1 499 $ 8667 23.1
1 500 až 1 999 USD 3734 10.0
2 000 alebo viac dolárov 2795 7.4
Medián (doláre) 1043 (X)
Bez hypotéky 9014 24.0
Medián (doláre) 308 (X)
VYBRANÉ MESAČNÉ NÁKLADY NA PERCENTÁCIU

PRÍJMOV DOMÁCNOSTI V ROKU 1999

Menej ako 15 percent 12068 32.2
15 až 19 percent 6164 16.4
20 až 24 percent 5448 14.5
25 až 29 percent 3857 10.3
30 až 34 percent 2472 6.6
35% alebo viac 7168 19.1
Nie je vypočítané 340 0.9
Špecifikované jednotky prenajímané nájomcom 24041 100.0
GROSS PRENÁJOM
Menej ako 200 dolárov 1516 6.3
200 až 299 dolárov 1011 4.2
300 až 499 dolárov 3829 15.9
500 až 749 dolárov 9454 39.3
750 až 999 dolárov 5329 22.2
1 000 až 1 499 $ 1755 7.3
1 500 dolárov alebo viac 306 1.3
Bez platenia v hotovosti 841 3.5
Medián (doláre) 631 (X)
PRENÁJOM BYLO ZA PERCENTÁCIU PRÍJMOV DOMÁCNOSTI V ROKU 1999
Menej ako 15 percent 3226 13.4
15 až 19 percent 3141 13.1
20 až 24 percent 2911 12.1
25 až 29 percent 2486 10.3
30 až 34 percent 1765 7.3
35% alebo viac 9000 37.4
Nie je vypočítané 1512 6.3
(X) Neuplatňuje sa.

Zdroj: US Census Bureau, Súhrnný súbor sčítania 2000, Matica H1, H7, H20, H23, H24, H30, H34, H38, H40, H43, H44, H48, H51, H62, H63, H69, H74, H76, H90. H91 a H94

Ďalšie články zo sčítania:

  • O 2000 sčítaní ľudu
  • Časový plán sčítania ľudu
  • Informácie o populácii
  • Profil všeobecných demografických charakteristík, sčítanie ľudu v roku 2000

Populárna podľa tém