Obsah:

Huntington County, IN Štatistika Bývania
Huntington County, IN Štatistika Bývania

Video: Huntington County, IN Štatistika Bývania

Video: Huntington County, IN Štatistika Bývania
Video: TTV 166 - A Walk Thru Huntington Indiana 2023, Septembra
Anonim

Huntington County indiana dp 4 profil vybraných charakteristík bývania

predmet

číslo percento
Celková bytová jednotka 15269 100.0
ŠTRUKTÚRY JEDNOTIEK
1 jednotka, oddelená 12001 78.6
1 jednotka, pripojená 184 1.2
2 jednotky 771 5.0
3 alebo 4 jednotky 494 3.2
5 až 9 jednotiek 305 2.0
10 až 19 jednotiek 201 1.3
20 alebo viac jednotiek 191 1.3
Mobilný dom 1122 7.3
Loď, RV, dodávka atď. 0 0.0
ROČNÁ ŠTRUKTÚRA
1999 až marec 2000 274 1.8
1995 až 1998 906 5.9
1990 až 1994 985 6.5
1980 až 1989 1286 8.4
1970 až 1979 1894 12.4
1960 až 1969 1293 8.5
1940 až 1959 2505 16.4
1939 alebo skôr 6126 40.1
IZBY
1 izba 67 0.4
2 izby 214 1.4
3 izby 697 4.6
4 izby 1659 10.9
5 izieb 3286 21.5
6 izieb 3693 24.2
7 izieb 2585 16.9
8 izieb 1668 10.9
9 alebo viac izieb 1400 9.2
Medián (izby) 6.0 (X)
Obsadené bytové jednotky 14242 100.0
ROČNÝ DOMÁCA POHYBOVANÁ DO JEDNOTKY
1999 až marec 2000 2499 17.5
1995 až 1998 3705 26.0
1990 až 1994 2357 16.5
1980 až 1989 2425 17.0
1970 až 1979 1574 11.1
1969 alebo skôr 1682 11.8
DOSTUPNÉ VOZIDLÁ
nikto 723 5.1
1 4153 29.2
2 6117 43.0
3 alebo viac 3249 22.8
PALIVO NA VYKUROVANIE DOMOV
Úžitkový plyn 7614 53.5
Fľaša, tank alebo LP plyn 2245 15.8
elektrina 3223 22.6
Vykurovací olej, petrolej atď. 786 5.5
Uhlie alebo koks 14 0,1
drevo 152 1.1
Solárna energia 10 0,1
Ostatné palivo 111 0.8
Nie je použité žiadne palivo 87 0.6
VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY
Chýbajú kompletné inštalačné zariadenia 15 0,1
Chýba kompletné vybavenie kuchyne 32 0.2
Žiadna telefónna služba 453 3.2
PRÍLEŽITOSTI NA IZBE
Obsadené bytové jednotky 14242 100.0
1,00 alebo menej 14059 98.7
1,01 až 1,50 140 1.0
1,51 alebo viac 43 0.3
Špecifikované jednotky obývané vlastníkmi 8695 100.0
VALUE
Menej ako 50 000 dolárov 1036 11.9
50 000 až 99 999 dolárov 4914 56.5
100 000 až 149 999 USD 1850 21.3
150 000 až 199 999 USD 572 6.6
200 000 až 299 999 USD 272 3.1
300 000 dolárov až 499 999 dolárov 44 0,5
500 000 až 999 999 dolárov 7 0,1
1 000 000 alebo viac dolárov 0 0.0
Medián (doláre) 81600 (X)
STATUS HYPOTÉKY A VYBRANÉ MESAČNÉ NÁKLADY
S hypotékou 6124 70.4
Menej ako 300 dolárov 27 0.3
300 až 499 dolárov 698 8.0
500 až 699 dolárov 1651 19.0
700 až 999 dolárov 2269 26.1
1 000 až 1 499 $ 1107 12.7
1 500 až 1 999 USD 279 3.2
2 000 alebo viac dolárov 93 1.1
Medián (doláre) 775 (X)
Bez hypotéky 2571 29.6
Medián (doláre) 243 (X)
VYBRANÉ MESAČNÉ NÁKLADY NA PERCENTÁCIU

PRÍJMOV DOMÁCNOSTI V ROKU 1999

Menej ako 15 percent 3801 43.7
15 až 19 percent 1784 20.5
20 až 24 percent 1127 13.0
25 až 29 percent 696 8.0
30 až 34 percent 414 4.8
35% alebo viac 840 9.7
Nie je vypočítané 33 0.4
Špecifikované jednotky prenajímané nájomcom 3191 100.0
GROSS PRENÁJOM
Menej ako 200 dolárov 161 5.0
200 až 299 dolárov 192 6.0
300 až 499 dolárov 1254 39.3
500 až 749 dolárov 1222 38.3
750 až 999 dolárov 116 3.6
1 000 až 1 499 $ 41 1.3
1 500 dolárov alebo viac 7 0.2
Bez platenia v hotovosti 198 6.2
Medián (doláre) 488 (X)
PRENÁJOM BYLO ZA PERCENTÁCIU PRÍJMOV DOMÁCNOSTI V ROKU 1999
Menej ako 15 percent 767 24.0
15 až 19 percent 528 16.5
20 až 24 percent 540 16.9
25 až 29 percent 319 10.0
30 až 34 percent 224 7.0
35% alebo viac 587 18.4
Nie je vypočítané 226 7.1

(X) Neuplatňuje sa.

Zdroj: US Census Bureau, Súhrnný súbor sčítania 2000, Matica H1, H7, H20, H23, H24, H30, H34, H38, H40, H43, H44, H48, H51, H62, H63, H69, H74, H76, H90. H91 a H94

Ďalšie články zo sčítania:

  • O 2000 sčítaní ľudu
  • Časový plán sčítania ľudu
  • Informácie o populácii
  • Profil všeobecných demografických charakteristík, sčítanie ľudu v roku 2000

Odporúčaná: