Obsah:

Ann Arbor, MI Social Statistics
Ann Arbor, MI Social Statistics

Video: Ann Arbor, MI Social Statistics

Video: Ann Arbor, MI Social Statistics
Video: Как идеально оформить ссылку на зарубежную статью в тексте работы по экономике 2023, November
Anonim

Michigan

Atlas

Ann Arbor, Michigan,

  • · Demografické
  • · Ekonomické
  • · Bývanie
  • · Sociálnej
číslo percento
ROZVOJ ŠKOLY
Obyvateľstvo 3 a viac rokov zapísané do školy 51888 100.0
Materská škola, materská škola 1822 3.5
Materská škola 984 1.9
Základná škola (1. až 8. ročník) 8358 16.1
Stredná škola (9. - 12. ročník) 3832 7.4
Vysokoškolská alebo postgraduálna škola 36892 71.1
VZDELÁVACIE PRÍDAVKY
Obyvateľstvo 25 rokov a viac 64672 100.0
Menej ako 9. ročník 819 1.3
9. až 12. ročník, žiadny diplom 1975 3.1
Absolvent strednej školy (vrátane rovnocennosti) 5812 9.0
Niektoré vysoké školy, bez titulu 8727 13.5
Pridružený titul 2529 3.9
Bakalársky titul 19302 29.8
Absolvent alebo odborný titul 25508 39.4
Percento absolventov stredných škôl alebo vyšších 95.7 (X)
Percento bakalárskeho alebo vyššieho stupňa 69.3 (X)
RODINNÝ STAV
Obyvateľstvo od 15 rokov 98029 100.0
Nikdy nebol ženatý 49310 50.3
Teraz ženatý, s výnimkou oddelených 37772 38.5
oddelený 871 0.9
ovdovený 3149 3.2
Žena 2534 2.6
Rozvedeny 6927 7.1
Žena 4377 4.5
GRANDPARENTY AKO KARIÉRA
Prarodič žijúci v domácnosti s jedným alebo viacerými vlastnými vnúčatami mladšími ako 18 rokov 703 100.0
Prarodič zodpovedný za vnúčatá 339 48.2
STATUS VETERÁNA
Civilné obyvateľstvo od 18 rokov 95128 100.0
Civilní veteráni 5631 5.9
ŠTATÚT POSTAVENIA OBČIANSKEJ NEINŠTITUCIONALIZOVANEJ POPULÁCIE
Obyvateľstvo 5 až 20 rokov 28320 100.0
S postihnutím 1863 6.6
Obyvateľstvo 21 až 64 rokov 70870 100.0
S postihnutím 7284 10.3
Použité percento 64.4 (X)
Žiadne postihnutie 63586 89.7
Použité percento 75.4 (X)
Obyvateľstvo 65 rokov a viac 8575 100.0
S postihnutím 2915 34.0
REZIDENCIA V ROKU 1995
Obyvateľstvo 5 rokov a viac 108319 100.0
Rovnaký dom v roku 1995 39778 36.7
Iný dom v USA v roku 1995 59719 55.1
Rovnaký kraj 21317 19.7
Iný kraj 38402 35.5
Rovnaký stav 19639 18.1
Iný stav 18763 17.3
Kdekoľvek v roku 1995 8822 8.1
PRÍRODNOSŤ A MIESTO NARODENIA
Celkový počet obyvateľov 114110 100.0
rodák 95205 83.4
Narodil sa v Spojených štátoch 93655 82.1
Štát bydliska 56495 49.5
Iný stav 37160 32.6
Narodil sa mimo Spojených štátov 1550 1.4
Narodený v zahraničí 18905 16.6
Vstúpil do roku 1990 do marca 2000 11828 10.4
Naturalizovaný občan 5355 4.7
Nie je občan 13550 11.9
REGIÓN NARODENIA ZAHRANIČNÉHO NARODENIA
Celkom (s výnimkou narodenia na mori) 18905 100.0
Európa 4250 22.5
Ázie 10976 58.1
Afrika 881 4.7
Oceania 83 0.4
Latinská Amerika 1701 9.0
Severná Amerika 1014 5.4
LANGUAGE SPOKEN DOMOV
Obyvateľstvo 5 rokov a viac 108319 100.0
len anglicky 86565 79.9
Jazyk iný ako angličtina 21754 20.1
Hovorte anglicky menej ako „veľmi dobre“ 7441 6.9
španielsky 3286 3.0
Hovorte anglicky menej ako „veľmi dobre“ 1139 1.1
Iné indoeurópske jazyky 7410 6.8
Hovorte anglicky menej ako „veľmi dobre“ 1639 1.5
Ázijské a tichomorské jazyky 8895 8.2
Hovorte anglicky menej ako „veľmi dobre“ 4235 3.9
ANCESTRY (jednoduché alebo viacnásobné)
Celkový počet obyvateľov 114110 100.0

Celkový počet predkov hlásených

136100 119,3
arab 1795 1.6
Čeština 1 890 0.8
dánsky 822 0.7
holandský 2661 2.3
Angličtina 13521 11.8
Francúzština (okrem baskičtiny) 1 4081 3.6
Francúzsky Kanadský štát 1 1222 1.1
Nemec 22546 19.8
grécky 934 0.8
maďarský 1401 1.2
Írsky 1 12720 11.1
taliansky 5347 4.7
litovský 510 0.4
nórsky 1624 1.4
poľský 7288 6.4
portugalský 115 0,1
ruský 3149 2.8
Scotch-írska 2018 1.8
škótsky 3770 3.3
slovenský 372 0.3
Subsaharská afrika 1007 0.9
švédsky 2360 2.1
švajčiarsky 827 0.7
ukrajinský 755 0.7
USA alebo USA 2950 2.6
waleský 1048 0.9
Západoindická (okrem hispánskych skupín) 591 0,5
Ostatní predkovia 39776 34.9

(X) Neuplatňuje sa.

1 Údaje predstavujú kombináciu dvoch predkov uvedených samostatne v Súhrnnom súbore 3. Čeština zahŕňa Českoslovenčinu. Francúzština zahŕňa alsaský jazyk. Francúzsky Kanaďan zahŕňa Acadian / Cajun. Írsky jazyk je keltský.

Zdroj: US Census Bureau, Súhrnný súbor sčítania 2000, Matice P18, P19, P21, P22, P24, P36, P37, P39, P42, PCT8, PCT16, PCT17 a PCT19.

Ďalšie články zo sčítania:

  • O 2000 sčítaní ľudu
  • Časový plán sčítania ľudu
  • Informácie o populácii
  • Profil všeobecných demografických charakteristík, sčítanie ľudu v roku 2000

Odporúčaná: