Choroba Z Povolania: Ochrana Pracovníkov
Choroba Z Povolania: Ochrana Pracovníkov

Video: Choroba Z Povolania: Ochrana Pracovníkov

Video: Choroba Z Povolania: Ochrana Pracovníkov
Video: Ukázka videosemináře Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání 2023, November
Anonim

Uznanie účinkov práce v nepriaznivých podmienkach as škodlivými látkami viedlo k úsiliu chrániť pracovníkov pred ich vystavením. Právne predpisy na zabránenie alebo obmedzenie výskytu chorôb z povolania pochádzajú z Factory Act v Anglicku v roku 1802. Za prevenciu nezdravých alebo nebezpečných pracovných podmienok a dohľad nad zdravými a bezpečnými pracoviskami je v Spojených štátoch zodpovedná federálna správa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OSHA) a Agentúry na ochranu životného prostredia, ako aj mnohé štátne agentúry. Mnohé prípady zneužívania z povolania boli napravené súdnymi spormi a právnymi predpismi v Spojených štátoch a kompenzácia pracovníkov sa stará o systém poistenia pre tých, ktorí trpia chorobami z povolania.

  • úvod
  • Zdroje choroby z povolania
  • Ochrana pracovníkov

Odporúčaná: