Steno, Nicolaus
Steno, Nicolaus

Video: Steno, Nicolaus

Video: Steno, Nicolaus
Video: Выдающийся учёный, о котором вы никогда не слышали — Эддисон Андерсон 2023, November
Anonim

Steno, Nicolaus nĭkəlā´əs stē'nō [kľúč], latinizovaná forma Niels Stensen nēls stān´ən [kľúč], 1638–86, dánsky anatom, geológ a rímskokatolícky prelát. Žil predovšetkým v Kodani, Paríži a Florencii. Skúmal srdce, mozog, svaly a žľazy a objavil (1661) vylučovací kanálik (kanál Steno) príušnej žľazy (jeden z párov slinných žliaz). Poukázal na skutočný pôvod geologických vrstiev a fosílií a zaznamenal svoje štúdie kryštalizácie. V roku 1667 bol konvertovaný z luteránstva na rímsky katolicizmus, v roku 1675 sa stal kňazom a v roku 1677 v Európe N vikárom. V rámci svojej oddanosti k misijnej práci prakticky opustil vedu. Jeho Najstaršie geologické pojednanie (1667) preložil a upravil Axel Garboe (1960).

Pozri štúdiu A. Cutlera (2003).