Prospechárstva
Prospechárstva

Video: Prospechárstva

Video: Prospechárstva
Video: Najti najn ft. Obi-1(TZ) - Rstva 2023, Septembra
Anonim

prospechárstva yo͞o˝tĭlĭtr´ēənĭzəm, yo͞otĭ˝– [key], v etike teória, že správnosť alebo nesprávnosť konania je určená jeho užitočnosťou pri dosahovaní čo najväčšieho šťastia všetkých, ktorých sa to týka. Utilitarianizmus je forma následnosti, ktorá sa zasadzuje za to, aby tieto činy boli správne a celkovo priniesli najlepšie výsledky. Jeremy Bentham identifikoval dobré následky s radosťou, ktorá sa meria z hľadiska intenzity, trvania, istoty, propinquity, plodnosti, čistoty a rozsahu. John Stuart Mill tvrdil, že potešenie sa líši kvalitou aj kvantitou a že najvyššie dobro zahŕňa najvyššiu kvalitu a množstvo potešenia. Herbert Spencer vyvinul evolučnú utilitárnu etiku, v ktorej sú princípy etického života založené na evolučných zmenách organického rozvoja. GE Moore,vo svojom Principia Ethica (1903) predstavil verziu utilitárstva, v ktorej s potešením odmietol tradičnú rovnicu dobra. Neskôr v 20. storočí navrhli verzie utilitárstva JJC Smart a RM Hare.

Pozri JJC Smart a B. Williams, Utilitarianism (1973); A. Sen a B. Williams, ed., Utilitarianism and Beyond (1982).